โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ
โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13
BEMORE
คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ
ด้าน IoT (Smart NodeMCU) และ AI (Chatbot)
ประกาศผลการแข่งขัน
สาขา AI (Chatbot) สาขา IoT (SmartNodeMCU)
Knowledge Sharing
Qualification
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร: นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
 • เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสำหรับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สาขา IoT ครั้งที่ 11-12 ประจำปี 2561-2562 ลำดับที่ 1-3
Schedule
1
Jul
เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563
  15
  Sep
  แข่งขันภาคทฤษฎี
  15 กันยายน 2563
  • สอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์พร้อมกันทั่วประเทศ
  • ผู้สมัคร IoT (Smart NodeMCU) ที่มีคะแนนสูงสุด 9 อันดับแรก เข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • ผู้สมัคร AI (Chatbot) ที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก เข้ารอบชิงชนะเลิศ
  21
  Sep
  ประกาศผลรอบคัดเลือก
  21 กันยายน 2563
  • วันที่ 21 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ contest.thaifstt.org
  10
  Nov
  แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  (ภาคปฏิบัติ)
  10 พฤศจิกายน 2563
  • เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
  • สถานที่: อาคารสโมรสร สถาบันวิชาการทีโอที
  1
  Jul
  เปิดรับสมัคร
  15
  Sep
  แข่งขันภาคทฤษฎี
  21
  Sep
  ประกาศผลรอบคัดเลือก
  10
  Nov
  แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  (ภาคปฏิบัติ)
  Reward
  1st PLACE

  รับรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท และได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

  2nd & 3rd PLACE

  เงินรางวัลพร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

  สาขา AI (Chatbot)

  การแข่งขันรอบคัดเลือก Online

  • ข้อสอบ Multiple Choices 60 ข้อ + ข้อเขียน 1 ข้อ / 1.30 ชั่วโมง สอบแข่งขันช่วงเวลา 10.00 -15.00 น. (เมื่อ Log-in ท่านมีระยะเวลาการทำข้อสอบ 1.30 ชั่วโมง)

  ขอบเขตการแข่งขัน (รอบทดสอบ Online)

  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมสนทนาเพื่อนำมาใช้ในการโต้ตอบได้กับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  สาขา IoT (Smart NodeMCU)

  การแข่งขันรอบคัดเลือก Online

  • ข้อสอบ Multiple Choices 60 ข้อ / 1 ชั่วโมง สอบแข่งขันช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. (เมื่อ Log-in ท่านมีระยะเวลาการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง)

  ขอบเขตการแข่งขัน/ โจทย์การแข่งขัน (รอบทดสอบออนไลน์)

  • ความรู้ด้าน Internet of Things (IoT)
  • ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
  • ความรู้ด้าน "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"
  • ความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
  • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software)
  • ความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
  • ความรู้เรื่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์และการควบคุม (Sensor and Control)
  • ความรู้ด้านภาษาซี (C Language)
  • ความรู้ด้านภาษาไพธอน (Python Language)
  • ความรู้ด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ และคลาวด์ (Server & Cloud)
  • ความรู้พื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (Internet & Applications)
  • ความรู้ด้านการคอนฟิกส์อุปกรณ์เครือข่าย ( Network Device Configuration )
  • ความรู้ด้านโมบายแอปพลิเคชัน ( Mobile Application )
  AI (Chatbot)

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมสนทนา
  เพื่อนำมาใช้ในการตอบโต้กับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  IoT

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IoT